Norges Dyreteknikerforening (NDTF)

er en interesseorganisajon for forsøksdyrteknikere og andre som jobber med forsøksdyr eller andre dyr under veterinært tilsyn og ansvar. Våre medlemmer er hovedsaklig teknikere ansatt i forsøksdyravdelinger over hele landet. Deres jobb er først og fremst å ta vare på dyrene i avdelingen der de jobber til daglig. Dette betyr at de har ansvar for dyrenes velferd og helse, at de steller og gir dem mat og vann, at de driver avlsprogrammer, og så videre. I tillegg hjelper de forskerne som bruker dyrene med tekniske oppgaver som blodprøvetakning og liknende, samt at de kan komme med råd og tips til hvordan forsøkene kan utføres så effektivt og skånsomt for dyrene som mulig.

NDTF ser på det som sin oppgave å fremme medlemmenes faglige kunnskapsnivå, å skape både faglige og sosiale kontakter mellom teknikere ved forskjellige avdelinger, å arbeide for dyrenes velferd og kvalitet og å arbeide for anerkjennelse for den enormt viktige jobben forsøksdyrteknikere gjør for medisinsk forskning verden rundt.

 

Design downloaded from free website templates.